Concert 1714

PROJECTE MUSICAL

Encara que la Coral Càrmina és una formació amateur, les importants produccions, concerts i activitats anuals en què participa fan que l’exigència en el treball i la cura en la preparació de les obres que interpreta siguin les pròpies d’un cor professional.

Amb el suport de la Direcció Musical i dels mestres de cant, els membres de la Coral Càrmina compten amb una sòlida formació i experiència musical i de cant, que són un requisit indispensable per formar part del cor.

En aquests darrers anys, Càrmina ha compaginat l’activitat simfonicocoral amb l’aprofundiment en l’exploració expressiva de la veu i el treball vocal, amb una programació de repertoris a cappella o amb  instruments solistes en la recerca de programes innovadors. Entre aquests destaquen la “Missa per a doble cor” de F. Martin, la “Misa Criolla” i “Navidad Nuestra” d’A. Ramírez (amb l’acompanyament de la cantaora Antonia Contreras i el grup musical “A tientas”), “The Armed Man: A Mass of Peace” de K. Jenkins, “The Lark” de L. Bernstein i obres de compositors contemporanis com S. Barber, E. Whitacre, B. Britten, G. Sviridov o S. Rakhmàninov, entre molts altres. Les característiques d’aquests programes, molts amb una reduïda infraesctructura instrumental, permeten també difondre i portar el cant coral d’alta qualitat arreu.

Els principals projectes i produccions de la Coral Càrmina per a la temporada 2014-2015 són:

>> “The Armed Man: A Mass for Peace” de K. Jenkins. Coral Càrmina i Banda Municipal de Barcelona.
 S. Brotons, direcció
>> “The Armed Man: A Mass for Peace” de K. Jenkins. Coral Càrmina i Orquestra Terrassa 48.
D. Mestre, direcció
>> Cavaleria Rusticana. Coral Càrmina a L’Aliança del Poblenou.
R. Estrada, direcció
>> L’amanyac de la natura: “Rèquiem en Re menor” de Gabriel Fauré.
D. Mestre, direcció
>> Catalunya, Europa 1714. Coral Càrmina i Orquestra Barroca Catalana.
D. Mestre, direcció
>> Exili. Coral Càrmina i Orquestra Simfònica de St. Cugat.
D. Mestre, direcció
>> Programa Romàntic. Coral Càrmina i piano.
D. Mestre, direcció